Hvad er Kunstterapi

Kunsterapi er en terapiform hvor ler maleri, tegning, form, lyd og bevægelse kan indgå og henvender sig til ALLE mennesker.

Kunstterapi anvendes til at bearbejde svære følelser ved kriser, angst, stress, depressioner, lavt selvværd, spiseforstyrrelse og konflikter.

Bygget på C.G. Jungs analytiske psykologi, adskiller kunstterapi sig fra andre terapiformer ved at inkorporere kreativt arbejde som et centralt element i terapien.

Kunstterapi handler ikke om at være ”kunstner” eller have særlige kreative evner. Det handler om at bruge kreativiteten og skaberkraften som en vej ind til følelser, indre kommunikation, udtryk og fordybelse.

Denne form for terapi er for alle, uanset deres kreative evner, og fokuserer på at bruge skaberkraften som middel til en dybere selvforståelse og personlig udvikling.

Min Tilgang som Kunstterapeut

Som kunstterapeut er det min opgave at hjælpe med at vække troen på sig selv gennem kreativitet. I mit arbejde har jeg fokuseret på at skabe et afslappet frirum i mit keramikværksted i Grenaa, hvor den enkelte har plads til at være sig selv og udforske sin kreativitet.

Jeg vælger nogle gange at supplere med andre udtryksformer, som tegning/maleri, eventyr, lyd og bevægelse. Kunstterapi er en særlig terapiform – en dialog med få ord og meget nærvær. Kroppen kommunikerer ikke med ord men med bevægelser, sanser og følelser. Fordi leret er så formbart, kan alt lade sig gøre og alt kan gøres om, og derved opstår følelsen af mestring og forståelse.

Min rolle i den unges liv bliver sat i perspektiv gennem arbejdet med ler ved, at jeg hjælper med at løse udfordringer, lære dem nye måder at bearbejde leret på og være til stede som samtalepartner under hele processen i løbet af den tid, vi er sammen. Jeg lægger vægt på at skabe et frirum, hvor unge kan være sig selv, mens vi sammen udforsker kreativitetens helende kraft. Med Kunstterapi fandt jeg for alvor en metode til at arbejde med unge, som har brug for dialog uden mange ord samt et pusterum i hverdagen.

Fokus på Unge

Mit hjerte brænder for at hjælpe unge mennesker, der kæmper med forskellige udfordringer i livet. Kunstterapien er særligt effektiv for unge, der oplever angst og andre følelsesmæssige vanskeligheder. Mange unge lider af høj grad af angst og mistillid til andre unge og derfor isolerer de sig hjemme, uden kontakt til andre end deres nære familie. Når man har angst, har man ofte svært ved at sætte ord på sine følelser og det er derfor er det vigtigt at finde andre veje derind.

Fordele ved Kunstterapi

  • En bedre forståelse for egen livshistorie og kendskab til egen natur.
  • Motivation og vilje til at skabe det liv, du ønsker.
  • Brugbare værktøjer til at foretage ændringer.
  • Personlig vækst og udvikling.
  • Større livsglæde og selvaccept.

Kontakt og Booking

For yderligere oplysninger om kunstterapi og booking af sessioner, kontakt mig via mail, telefon eller kontaktforumlaren.

  • Email: ninabarrett1@gmail.com
  • Tlf: +45 20 35 98 82

Du kan også tilmelde dig vha. denne kontaktforumlar